pensioen vrije kwestie

Wie op zoek is naar de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet op pensioengebied, en met name naar afspraken over eventuele aanpassingen in de nieuwe pensioenwet, zal in het 26 pagina’s tellende coalitieakkoord niets aantreffen.

De tot de coalitie behorende partijen zijn namelijk overeengekomen dat dit een vrije kwestie is, zonder dichtgetimmerde afspraken. Het nieuwe extra parlementaire kabinet en de Tweede Kamer mogen daar straks over beslissen.

Dat er nog verbeteringen in de nieuwe pensioenwet wenselijk zijn, is wel zeker. Veel is ook nog niet ingevuld. Een belangrijke verbetering zou het collectief dragen van het inflatierisico zijn. Dat heeft een positief effect op bestaanszekerheid. Inflatie is met afstand het grootste risico op pensioengebied; denk daarbij vooral aan inflatieschokken zoals wij die nog maar kort geleden hebben meegemaakt.

Je zou denken ‘wie kan nu tegen het collectief dragen van het inflatierisico zijn’. Dat zal echter niet zo eenvoudig zijn. Het realiseren van verbeteringen in de pensioenwet zal überhaupt veel overtuigingskracht vergen. Voor veel kamerleden was en is pensioen een ingewikkelde materie en dat maakt besluitvorming lastig.

Laten we maar hopen dat het NSC, waar wel veel pensioenkennis in de fractie aanwezig is, in het belang van alle deelnemers lukt de nodige verbeteringen te bewerkstelligen. Een geleidelijke overgang naar de nieuwe wet, met handelingsperspectief voor zowel jong als oud, zou bijvoorbeeld veel invoeringsproblemen voorkomen.


Bestuurslid VGO Media
Anton de Bekker deelt in zijn maandelijkse column zijn persoonlijke visie over actuele pensioenonderwerpen.