Bedroefd moeten we berichten dat zaterdag 12 november onze oud-voorzitter Arie Smit (81) is overleden. En dat een dag eerder, vrijdag 11 november, oud-bestuurslid Klaas Samplonius (75) overleed.

 

Arie Smit
12 november 2022 †

Klaas Samplonius
11 november 2022 †

We gedenken Arie als een verbindende voorzitter die VGOmedia uit roerig water heeft geleid. We zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Hij was een gentleman die zelfs toen zijn gezondheid het eigenlijk niet meer toeliet, beschikbaar bleef voor goede raad.

Klaas was een energieke vicevoorzitter die zich door niets uit het veld liet slaan. Zijn inzet, aanvankelijk in het Verantwoordingsorgaan van PNO Media en later in ons bestuur, bracht altijd verbetering en verdieping.

We zullen Arie en Klaas heel erg missen en wensen hun dierbaren veel kracht en een mooi, betekenisvol afscheid.

Namens het bestuur,
Hella Liefting
voorzitter