PNO Media had december een actuele dekkingsgraad van 115,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 121,0% (voorlopige cijfers).

De actuele dekkingsgraad daalde in december van 126,8% naar 115,9%.

Het resultaat op de beleggingen was in december -3,8%. Dit zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met -4,8%-punt.
De stijging van de rekenrente zorgde in december voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 8,8%-punt.

Het bestuur heeft besloten om de pensioenen1 per 1 januari 2023 met 13,58% te verhogen. Dit zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 14,3%-punt.
Hoewel de dekkingsgraad nu hoog is en PNO Media de pensioenen in 2023 niet hoeft te verlagen, blijft er de eerstkomende jaren een gematigde kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.

Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%, is waardeoverdracht mogelijk.