Hij had zich nog aangemeld voor de kascommissie, maar dat mocht niet meer zo zijn. Zaterdag 9 maart overleed onze oud-voorzitter Erik Boshuijzen, 86 jaar oud. Al zagen we op onze laatste ledenvergadering wel dat zijn gezondheid achteruitging, zijn legendarische betrokkenheid en zijn kenmerkende stemgeluid waren nog even krachtig als altijd.

Ik ken hem persoonlijk sinds mijn tijd bij de Vakbondskrant begin jaren tachtig, toen sociaaleconomische journalistiek nog een serieus vak was en de beoefenaars daarvan zich elke maandag bij het FNV-hoofdkantoor in Amsterdam vervoegden om verslag te doen van wat zich nu weer in de Federatieraad had afgespeeld. Erik (koosnaam: de bosmuis) was destijds als verslaggever van het NOS-Journaal altijd van de partij. Hij mocht de materie graag toelichten met -in vakjargon- een standuppertje, zelf in beeld dus. Daar hebben zijn collega’s bij het Journaal nog een plagerig, maar liefdevol afscheidsfilmpje van gemaakt.

Erik was voorzitter van VGOmedia van 2007 tot 2013, in een roerige tijd. Erik had uitgesproken opvattingen over de koers, waar niet iedereen in het bestuur in mee wilde gaan. In die tijd waren er ook grote zorgen over de lage dekkingsgraad van PNO Media, die uiteindelijk in 2012 tot een korting leidde. Erik, zelf lid van de Deelnemersraad, liet zich in de discussies daarover niet onbetuigd. Ook knokte hij vol overtuiging voor het opnemen van gepensioneerden in het bestuur, dat in 2014 werd gerealiseerd. Erik hechtte zeer aan goede communicatie met de leden. In zijn ambtsperiode gaf hij mede vorm aan de omslag van een kabbelend ledenblad naar een modern magazine.

In de ledenvergaderingen van VGOmedia, die Erik trouw bezocht, liet hij zich altijd horen. Over indexatie, over dekkingsgraden, over beleggingsresultaten: menig fondsbestuurder of pensioenspecialist moest zich na Eriks kritische vragen even achter de oren krabben. Dat gaan we zeker missen. Wat ik het meest zal missen is die andere kant van Erik: hij kwam na elke ledenvergadering iets aardigs tegen me zeggen. Altijd.