‘Wat vind ik belangrijk voor later?’ 1 op de 2 mensen tussen de 60 en 75 jaar praat over de toekomst, blijkt uit nieuw onderzoek. Om het gesprek over later te stimuleren lanceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de landelijke campagne ‘Praat vandaag over morgen’. Want door op tijd dat gesprek aan te gaan, kun je straks de dingen doen die je belangrijk vindt. De Seniorencoalitie, waarin ANBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL samenwerken, organiseert een reeks lokale en regionale gesprekken voor 60-plussers onder de titel ‘Krachtig ouder worden: praat vandaag over morgen’. Dit jaar zijn regionale bijeenkomsten gepland in de omgeving van Zwolle, Utrecht, Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website deseniorencoalitie.nl.

Conny Helder (minister van VWS): “Als 65-jarige behoor ik zelf tot de doelgroep. Ik ben dan ook bewust bezig met hoe ik mijn zelfstandigheid zo lang mogelijk kan behouden. Door actief te blijven, zowel fysiek als mentaal. Door na te denken over hoe ik later wil wonen. En door het gesprek te voeren met mijn gezin en vrienden over wat wij in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen. Het is goed dat een op de twee 60- tot 75-jarigen al praat over de toekomst. Met deze campagne, de activiteiten en bijeenkomsten willen we laten zien hoe mooi een gesprek over later kan zijn, zodat nog meer mensen dit gesprek gaan voeren.”

Praten over de toekomst? Nuttig, zeggen 60-plussers

Net zoals je vroeger sprak over je schoolkeuze, de voorbereiding op je eerste baan of een nieuwe woning, zou het net zo normaal moeten zijn om het gesprek te voeren over de toekomst. Uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS onder ruim 1.000 mensen tussen de 60 en 75 jaar, blijkt dat meer dan de helft (56%) weleens over de toekomst praat. Bijvoorbeeld met vrienden of kinderen. Van deze groep ervaart 84% dit gesprek als nuttig. De woning blijkt het meest besproken onderwerp. Maar liefst 76% heeft het hierover. Bijna net zo vaak zijn bewegen en jong van geest blijven onderwerp van gesprek. Van de mensen die nog niet over hun toekomst praten, geeft een kwart aan dit binnen vijf jaar wel te willen doen.

Landelijke campagne: wat vind jij belangrijk voor later?

De campagne ‘Praat vandaag over morgen’ is de komende maanden te zien op televisie, in dagbladen, magazines, op wachtkamerschermen en via sociale media. Op de website praatvandaagovermorgen.nl vind je tips, gesprekskaarten, video’s en ervaringsverhalen. In de campagne staan waargebeurde verhalen en ervaringen centraal. De thema’s van de campagne zijn omzien naar elkaar, prettig wonen en gezond & fit blijven. De campagne is onderdeel van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen.

Ouder Worden 2040

Binnen het programma Ouder Worden 2040 werken burgers, publieke & private organisaties, en kennis- & overheidsorganisaties aan de transformatie-agenda voor een ouder wordende samenleving. De komende jaren gaan de betrokken partijen aan de slag met het ontwikkelen en opschalen van concrete oplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe woon- en mobiliteitsconcepten, technologische oplossingen en ondersteuning op het gebied van participatie en zingeving. Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief op ouderworden2040.nl.