Kandidaat voor het bestuur van VGOmedia: Anton de Bekker

“Pensioen is nog steeds mijn werk en mijn hobby”

In de pauze van een bijeenkomst van de Koepel Gepensioneerden liepen we hem zomaar tegen het lijf: Anton de Bekker, tot zijn pensionering algemeen directeur (voorzitter directie) van PNO Media. Wat hij niet weet over pensioenen past op een postzegel, en wie hij niet kent in het wereldje komt zeker net kijken. Het bestuur waagde een gokje en stelde hem voor om zich verkiesbaar te stellen voor het bestuur van VGOmedia. Daar moest hij even over nadenken, want hij is nog altijd heel druk met fondsbesturen, commissies en andere pensioenzaken.

Maar na een paar vergaderingen meekijken en -luisteren kreeg Anton de smaak te pakken en kunnen we hem voordragen.
Anton: “Ik wil als ervaren pensioenfondsbestuurder actief betrokken blijven in de pensioensector, en ook bij ouderenorganisaties. Ik heb mijn hele loopbaan gestreefd naar een gezonde balans tussen werken en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Pensioen is nog steeds mijn werk en mijn hobby”.

Anton is actuaris en was zijn hele werkzame leven actief in de pensioensector. Wij zijn erg blij dat hij ons bestuur wil komen versterken.


voorzitter