Ondanks alle argumenten die VGOmedia heeft aangedragen, blijft PNO Media in zijn brief van 29 maart 2022 erbij dat gepensioneerden met slechts één vertegenwoordiger in het nieuwe niet-uitvoerende bestuur komen, terwijl de actieve werknemers er drie krijgen. Dat strookt niet met de Pensioenwet. De PNO-brief gaat nog steeds (na vier eerdere brieven van ons over dit onderwerp) niet of nauwelijks in op onze concrete argumenten.

Wij gaan graag in op de uitnodiging voor een gesprek, waaraan ook de nieuwe PNO-voorzitter, de heer André Snellen, zal deelnemen. Juist omdat ook wij grote waarde hechten aan een goed onderling contact met PNO Media, willen wij dat overleg benutten om ons uiterste best te doen om samen met PNO tot de kern van onze bezwaren door te dringen. Los daarvan zal VGOmedia juridische ondersteuning gaan zoeken.

We blijven van mening dat de voorgenomen zetelverdeling in strijd is met de Pensioenwet. Wie wij het in pensioenland ook vragen, iedereen geeft ons gelijk. Daarom geven we het niet op”, zegt voorzitter Hella Liefting.

Lees hier de brief van het PNO bestuur aan VGOmedia van 29 maart.