Het bestuur van pensioenfonds PNO Media heeft besloten de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 met 3,15% te verhogen. De extra verhoging wordt nog deze maand doorgevoerd. Wie pensioen ontvangt krijgt een nabetaling. VGOmedia is blij met dit besluit, omdat hiermee recht wordt gedaan aan de belangen van zowel werkende deelnemers als gepensioneerden. Elk jaar probeert PNO Media de pensioenen te verhogen met de inflatie. Gepensioneerden voelen prijsstijgingen direct in hun portemonnee. Maar ook voor werkenden is het belangrijk dat hun pensioen meegroeit met de inflatie.

Compensatie aanvullen met extra verhoging

Voorzitter André Snellen over de verhoging: “We verhogen de pensioenen om ervoor te zorgen dat de koopkracht ervan op peil blijft. Daarvoor kijken we zoals altijd naar de inflatiecijfers tot en met september volgens het CBS. De berekeningen van het CBS laten zien dat de prijzen de 12 maanden daarvoor zijn gedaald. Normaal gesproken zouden we de pensioenen nu dus niet verhogen. Maar vorig jaar stegen de prijzen juist fors en konden we de pensioenen niet volledig compenseren via een verhoging. Die gemiste compensatie gaan we nu alsnog aanvullen met een extra verhoging van de pensioenen met 3,15%.”

Voor zover wij hebben kunnen nagaan is PNO het enige fonds dat de inflatiecijfers over twee jaar als basis heeft gebruikt.

Lees hier het hele bericht over de indexatie…