Plus ça change, plus c’est la même chose, schreef de Franse journalist en letterkundige Jean-Baptiste Alphonse Karr (1808-1890) al. Hoe meer er verandert, hoe meer hetzelfde blijft. Je zou dat kunnen zeggen van het VGOmedia Magazine. Daarvoor gaat een tijd van verandering aanbreken, maar dat VGOmedia-leden vier keer per jaar een mooi tijdschrift in de bus krijgen (zij het voor de buitenlandse leden in digitale vorm) verandert niet.

VGOmedia mag zich verheugen in zeer trouwe leden, maar we vergrijzen en we slagen er op dit moment niet voldoende in nieuw-gepensioneerden aan ons te binden. Daar wordt hard aan gewerkt, maar mede uit financiële overwegingen (we willen de contributie laag houden) heeft het bestuur samenwerking gezocht met de Stichting Omroephistorie. Deze stichting brengt al vele jaren, tegenwoordig in samenwerking met het Instituut voor Beeld & Geluid, het kwartaalblad Aether uit, met lezenswaardige artikelen over het verre en recente verleden van omroep en fonografie.

In beginsel is besloten gezamenlijk een tijdschrift te gaan uitgeven, dat een bredere kring lezers bereikt. VGOmedia Magazine zal dan per 1 januari 2024 samen met Aether opgaan in een nieuw tijdschrift.

Het nieuwe blad krijgt een andere naam en ook al verandert de vlag, de lading blijft gelijk. Het nieuwe tijdschrift zal elementen van beide bladen bevatten, vier keer per jaar verschijnen en het aantal pagina’s wordt uitgebreid van 31 nu naar 48 straks.

In elk nummer ook uitgebreid aandacht voor het reilen en zeilen van VGOmedia. Want wat zeker blijft is de inzet van onze vereniging voor uw pensioen. Dat veranderen we niet!