Zoals gebruikelijk was ook op de ledenvergadering van 21 juni tijd ingeruimd voor een vertegenwoordiger van PNO media.

Dit keer konden we José Claus verwelkomen, de directeur van het uitvoerend bestuur. Ze heeft de aanwezigen bijgepraat over de financiële positie van het fonds en over de invoering van de wet toekomst pensioenen.

Ook stond ze uitgebreid stil bij de vraag hoe het fonds omgaat met de wens van het leeuwendeel van de leden om het pensioenvermogen maatschappelijk verantwoord te beleggen. Voor wie het gemist heeft: lees hier wat José met ons heeft gedeeld.