We kregen er tijdens de ledenvergadering al vragen over, en intussen worden we door meer leden benaderd met de vraag of deelnemen aan initiatieven die beogen om achterstallige indexering terug te krijgen via een bodemprocedure. Vooral de Stichting PensioenVoldoen timmert aan de weg. Het bestuur van VGOmedia vindt dat deelname iedereen vrij staat, maar waarschuwt wel tegen te hoge verwachtingen. En we raden iedereen aan om goed de kleine lettertjes te lezen voordat hij of zij persoonlijke gegevens aan de stichting toevertrouwt.

Vragen over deelname aan de Stichting PensioenVoldoen.NL of een soortgelijk initiatief zijn zeer relevant voor de gepensioneerden. Daarom heeft het bestuur van VGOmedia zich er in verdiept.

VGOmedia vindt dat het iedereen vrij staat, ook een organisatie als PensioenVoldoen, om een procedure tegen de Nederlandse staat te starten waarin namens anderen een schadevergoeding of compensatie wordt geëist wegens een verkeerde toepassing van de Pensioenwet. In een kort geding (met een uitspraak op 28 juni jl.) heeft de rechter deze eis afgewezen. PensioenVoldoen heeft al aangekondigd om een zogenaamde bodemprocedure te starten bij de rechtbank. Deze procedure gaat waarschijnlijk jaren duren. Of de redenering dat de pensioenwet niet goed is toegepast durven we niet te zeggen, daar wordt juist het oordeel van de rechter over gevraagd.

Of PensioenVoldoen met de vordering succes heeft is moeilijk in te schatten. Juristen hebben er op gewezen dat de kans van slagen gering is. Tegelijkertijd is de uitkomst van een langjarige procedure niet te voorspellen. Als PensioenVoldoen de zaak geheel of gedeeltelijk zou winnen, of een schikking overeenkomt, moeten de deelnemers ieder 4,5% van hun “winst” aan PensioenVoldoen afdragen. Mede daarom stelt VGOmedia zich neutraal op, en geven we geen advies aan de leden om hieraan wel of niet mee te doen.

Leden die zich willen aanmelden bij PensioenVoldoen doen dat voor eigen rekening en risico. Wie wil deelnemen, doet er goed aan de “kleine lettertjes” in de overeenkomst te lezen. Die staan op de website van PensioenVoldoen. Wij wijzen er ook op dat de voorwaarden in het verdere verloop van de procedure eenzijdig door PensioenVoldoen kunnen worden gewijzigd. Dat betekent dat je bij deelname ook in de toekomst alert moet blijven op berichtgeving op hun website. Tenslotte adviseren we om bijzonder goed op te letten als om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, een overeenkomst wordt aangeboden waarin om een (vrijwillige) bijdrage wordt verzocht, of een bedrag wordt aangeboden waarna je afstand zou doen van toekomstige rechten.