Het Rode Kruis heeft een hulplijn (070-44 55 888) waar nu gemiddeld 2000 telefoontjes per dag binnenkomen. Er komen zorgelijke berichten binnen, bijvoorbeeld de wijkverpleging terminale zorg is aan het afschalen. In een regio wordt er geen hulp thuis meer geleverd. Gemeenten zijn verplicht zorg te leveren, sommige gemeenten gaan een whatsapp hulplijn openen, de nood is hoog.

De vragen die bij het Rode Kruis binnenkomen zijn vragen over zorg en praktisch hulp. De vrijwilligers van het Rode Kruis die praktisch hulp geven worden nu ook ingezet voor zorgvragen. De vraag aan de landelijke vrijwilligersorganisaties is of zij vrijwilligers weten die de praktische hulp kunnen overnemen. Voor kortdurende hulp is het nog te regelen voor het Rode Kruis, maar langdurige hulp niet meer.

De vraag aan onze lid-organisaties is of zij in hun eigen geleding willen vragen of er hulp beschikbaar is. Als er vrijwilligers op reageren, is het de bedoeling dat de contactpersoon van deze organisatie doorgeeft aan het Rode Kruis dat zij vrijwilligers beschikbaar hebben (YBreedijk@redcross.nl). Het Rode Kruis neemt dan contact op met deze contactpersoon. Lukt het de contactpersoon niet om de coördinatie op zich te nemen, dan kan de vrijwilliger gevraagd worden zich aan te melden bij ‘Ready to help

De vrijwilliger geeft aan voor welke taken hij/zij beschikbaar is, in welke woonplaats en op welke dagen/momenten.

De hulpvraag betreft vaak boodschappen doen, vervoer naar afspraak testlocatie of medisch specialisme, incidenteel uitlaten van de hond of een pakketje retourneren. Ook kan het gaan om schrijnende eenzaamheid, meedenken met de problemen die ontstaan zijn door corona. In eerste instantie wordt door het Rode Kruis geregeld dat een coach terugbelt, of wordt een telefooncirkel aangeraden. Als er aangegeven wordt dat men iemand wil ontmoeten voor een gesprek, dan kan een vrijwilliger deze hulp bieden.

De huidige problematiek is dat er veel organisaties reguliere vrijwilligerswerk bieden en door corona er hulpvragen bijkomen. Voor bezoek geldt dat de regels op de site van de overheid nauwkeurig gevolgd moeten worden.

In deze uitzonderlijke situatie wil het Rode Kruis een beroep doen op ons. Daarom vraag ik u met klem om te informeren bij uw organisatie of die mogelijkheid aanwezig is. Het is zo belangrijk dat we zorg voor elkaar hebben in deze lastige periode.

Ready to Help