Verhuurders van woonruimten voor ouderen kunnen subsidie krijgen voor projecten gericht op het samen laten wonen van ouderen met jongeren. Een kans voor woningcorporaties, verzorgingstehuizen, en andere zorginstellingen om betaalbare en ondersteunende woonruimten te creëren waar verschillende generaties samen kunnen leven in een verrijkende omgeving. Er is een jaarlijks stijgend subsidiebudget dat in de komende jaren tot 18 miljoen oploopt.

De regeling laat zien dat er een groeiende ondersteuning en erkenning is voor deze vorm van wonen. Voor 2024 is de aanvraagperiode vastgesteld van 2 januari tot 31 mei, waarna voor de volgende jaren nog ruimere termijnen gelden.