Voor de Koepel Gepensioneerden zijn de beleidsterreinen Zorg, Welzijn en Wonen steeds belangrijker. De komende jaren gaat KG samen met alle leden van de aangesloten verenigingen aan de slag om overheid en uitvoerders bij te sturen. Het doel is dat alle Nederlanders waardig oud kunnen worden. Met name ouderen krijgen te maken met grote gevolgen van alle veranderingen in het beleid die op komst zijn. Denk aan langer thuis blijven wonen en digitale zorg.

Dit is onderdeel van het Wonen, Ondersteuning, Zorg voor Ouderen (WOZO)project van het ministerie van VWS. Dat project is bedoeld om ouderen te betrekken bij de veranderingen in het stelsel rond zorg wonen en welzijn in Nederland. De commissie Zorg Wonen en Welzijn, die dit in goede banen gaat leiden, is daarom dringend op zoek naar nieuwe leden.

De overheid levert een forse financiële bijdrage om alle kosten die de commissie en de Koepel moeten maken om alle leden van lidverenigingen te betrekken. De vrijwilligers in de commissie zijn de personen die dit organiseren, begeleiden, de leden informeren en de zaken in kaart brengen die problemen opleveren of niet goed werken. De commissie ZWW zorgt ervoor dat de zaken gebundeld worden en aangeleverd bij de beleidmakers, en dat zaken aangepast worden in wet- en regelgeving in de breedste zin.

Wie belangstelling heeft kan zich melden bij het secretariaat van de Koepel: bel met Belinda (030-2846080) of Marij (06-22994456). Meer informatie op de website van Koepel Gepensioneerden.