Om de ouderenzorg betaalbaar te houden, moet het tegengaan van ondervoeding hoger op de agenda. Dat zeggen onderzoekers van Hogeschool Inholland. Het aantal ouderen dat te kampen heeft met ondervoeding is namelijk groot en zal naar verwachting nog stijgen.

Het Kenniscentrum Ondervoeding meldt dat nu 16 procent van de thuiswonende kwetsbare 65-plussers ondervoed is. En 38 procent van de ouderen die worden opgenomen op de geriatrieafdeling in het ziekenhuis. De zorgkosten voor ondervoeding liggen op 1,8 miljard euro en dat is hoger dan de zorgkosten voor overgewicht.

Risicofactoren

Ondervoeding blijkt lastig te herkennen. Omdat ouderen zelf vaak overschatten hoe gezond ze eten. Omdat ouderen en zorgprofessionals het risico op ondervoeding en de gevolgen daarvan juist onderschatten. En omdat ondervoeding vaak aan de buitenkant niet te zien is: iemand met overgewicht kan ook ondervoed zijn. Wanneer ondervoeding (te) laat wordt gesignaleerd, duurt het langer voor er ingegrepen kan worden en neemt de kans op gezondheidscomplicaties toe.

Met het project PLINT Ondervoeding wil Hogeschool Inholland thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding helpen, door op verschillende manieren aandacht te schenken aan preventie.