In een brief van 2 maart 2022 aan het PNO-bestuur heeft VGOmedia krachtig bezwaar gemaakt tegen de dreigende permanente opheffing van een bestuurszetel voor de gepensioneerden. Dat waren er altijd twee, maar in aanloop naar een ander bestuursmodel was besloten dat terug te brengen tot slechts een. Daar heeft VGOmedia wel meteen tegen geprotesteerd, maar toen er een interim-voorzitter aan de slag ging is afgesproken even af te wachten.

Het verlies van die zetel dreigt nu toch permanent te worden. Zowel de Pensioenwet als de statuten van PNO gebieden dat de belanghebbenden op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd zijn. Dat zijn ze nu niet. De verdeling tussen werknemers en pensioengerechtigden moet op basis van de onderlinge getalsverhoudingen zijn. Op peildatum 31 december 2021 waren er 20.349 actieve werknemers en 10.571 pensioengerechtigden. Een simpele rekensom leert dat de verhouding werknemers / pensioengerechtigden dan 2 : 1 moet zijn. Nu is die 3 : 1.

Voor een goede vertegenwoordiging van gepensioneerden heeft VGOmedia destijds hard geknokt, en het VGO-bestuur is dan ook niet van plan dit te laten passeren. Lees de hele brief hier.

Wij hadden graag ook al een eerste reactie van het PNO-bestuur gepubliceerd, dat onze brief in zijn vergadering van 15 maart 2022 besproken heeft. We vernamen van PNO Media dat die reactie op uiterlijk 1 april komt. Wij houden u op de hoogte.

Lees hier onze brief van 2 maart aan het PNO-bestuur.