Op dit moment buigt de Eerste Kamer (EK) zich over de Wet Toekomst Pensioenen, nadat die in december 2022 in de Tweede Kamer is aangenomen.

De leden pakken het grondig aan, want vorige week hebben zij meer dan duizend schriftelijke vragen ingediend, die de minister moet beantwoorden voordat het inhoudelijke debat kan gaan beginnen.

In de afgelopen weken heeft de EK veel externe deskundigen gehoord. Volgens een voorlopige planning zou er half mei gestemd kunnen worden. Dat is dus nog voordat de EK in de nieuwe samenstelling aantreedt op grond van de uitslag van de verkiezingen van 15 maart voor de Provinciale Staten.

  • Op 16 november 2022 hield Jos Berkemeijer (voorzitter Pensioencommissie van de Koepel Gepensioneerden) in onze ledenvergadering een presentatie over het nieuwe pensioenstelsel vanuit het perspectief van gepensioneerden.
  • Op 20 februari 2023 heeft hij een heel duidelijk overzicht gemaakt van de huidige versie van het wetsvoorstel inclusief verbeterpunten en aanbevelingen.
    Zie daarvoor bijgaand document.
Jos Berkemeijer

Jos Berkemeijer