Wat vindt u er van?

Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich onder aanvoering van Anton de Bekker verdiept in de nieuwe pensioenwet. Niet alleen belangrijk omdat we een direct belang hebben, maar zeker ook omdat de sociale partners de nieuwe regelingen gaan invoeren en daarbij de mening moeten vragen aan verenigingen van gepensioneerden. Dat is het zogeheten hoorrecht. PNO media gaat VGOmedia daarbij helpen, door de invulling van dat hoorrecht mogelijk te maken.

Fondsvoorzitter André Snellen nodigde ons uit om onze standpunten over de nieuwe wet vast te leggen in een zogenaamd position paper. De weerslag daarvan vindt u hier. Zo kunnen sociale partners kennisnemen van onze visie op een moment dat het er nog toe doet. We hebben dit ook besproken met het VO en met een groot aantal specialisten uit pensioenland.

Nooit eenvoudige kost, de pensioenen. We hebben ons best gedaan het zo toegankelijk mogelijk te houden. Wij vragen u ook wat u er van vindt, klik hier voor de peiling.