Zoals beloofd op de laatste ledenvergadering hebben we onze inzet voor de invulling van het hoorrecht via de site aan de leden voorgelegd. Het goede nieuws is dat de mensen die de enquête hebben ingevuld, het in grote lijnen eens zijn met de visie van het bestuur op de voors en tegens van de nieuwe pensioenwet. Vooral onze wens om  bij het verdelen van het pensioenvermogen, eerst achterstallige indexatie weg te werken kon op grote instemming rekenen.

Jammer is wel dat niet meer dan 33 mensen hebben deelgenomen. Het bestuur heeft zich voorgenomen vaker zulke peilingen te houden, en hoopt dan ook op meer respons bij een volgende keer.

Bekijk hier de resultaten van de peiling…