Net als VGOmedia waarschuwt ook de vereniging van gepensioneerden van pensioenfonds Thales (VVSPTN) dat fondsen niet te weinig risico moeten nemen bij beleggen van het pensioenvermogen. Dat zegt de vereniging in een brief, waarin een enquête voor het risico preferentie onderzoek (RPO)wordt aangekondigd. PNO heeft ook zo’n onderzoek gehouden onder alle deelnemers. Het pensioenfonds moet zowel de risicodraagkracht als de risicohouding vaststellen. De Wet Toekomst Pensioen schrijft dat voor.

Zonder risico geen rendement, stelt de VVSPTN. Weinig risico klinkt als veilig, maar is niet per se in het belang van gepensioneerden. Op een termijn van een paar jaar zijn de beleggingen een risico, maar op langere termijn is de inflatie een veel groter risico. De huidige pensioenregeling heeft als doelstelling een waardevast pensioen dat met de prijzen meestijgt.

Uitgangspunt van de WTP is echter nominaal constant pensioen dat grotendeels is belegd in staatsleningen. Met een pensioen dat grotendeels in ‘veilige’ staatsleningen is belegd kan het pensioenfonds de inflatie niet compenseren. Bij 2,5 procent inflatie, het gemiddelde over de afgelopen veertig jaar, heeft u na twintig jaar 40 procent koopkracht verlies. Beleggen in aandelen is daarom nodig om tot een waardevast pensioen te komen.

Deze mening ligt ook vast in het position paper dat het bestuur van VGOmedia heeft geproduceerd ter voorbereiding van de gesprekken met sociale partners.