Nieuw VGOmedia-bestuurslid Anton de Bekker begint op deze site een serie columns over alles dat in pensioenland van belang is.

Oudere gepensioneerden zijn door inflatie, verlaging van hun pensioen en het sinds 2008 uitblijven van indexatie inmiddels meer dan een derde deel van de koopkracht van hun PNO-pensioen kwijtgeraakt. Dat valt af te leiden uit onder meer het jaarverslag 2021 van PNO Media.

Daar wordt de achterstand in indexatie op 24,23 procent gesteld. Tel daarbij op de aangroei van de inflatieachterstand van 8 procent over dit jaar, en je zit al ruim boven de 30 procent. Voeg daaraan toe de eenmalige verlaging van 3,4 procent die PNO per 1 april 2013 heeft doorgevoerd, en je zit ruim boven een derde.

Deze keer heeft Anton de recente inflatieontwikkeling verder uitgediept. Lees hieronder alles over het inflatiemonster.