Pensioenfonds PNO doet onderzoek onder deelnemers hoeveel risico zij bereid zijn te nemen voor hun pensioen. Dat is nodig omdat in het nieuwe stelsel pensioenen kunnen meestijgen, maar ook meedalen met de rendementen op beleggingen.

Deelnemers krijgen een mail met een persoonlijke link naar het onderzoek. Ook voor gepensioneerden is dit onderzoek belangrijk. Bij de meeste fondsen gaat men er van uit dat ouderen risico’s liever vermijden. Maar de Pensioenfederatie heeft juist het tegenovergestelde aangetoond. Behoud van koopkracht lukt sowieso niet zonder risico. Lees de column van Anton de Bekker van september vorig jaar nog eens na (Pensioen, risico en rendement), waarin dit PNO-onderzoek al staat aangekondigd, en waarin het precies over dit soort zaken gaat.

Het is bij de invoering van het nieuwe stelsel van groot belang dat PNO Media goed inzicht krijgt in uw risicobereidheid en risicodraagvlak (zie de column). Daarom roept het bestuur u op om mee te doen met het onderzoek.