Volgens de vereniging Eigen Huis zijn er nu al bijna vierhonderdduizend seniorenwoningen te weinig, en dat tekort wordt alleen maar groter. In 2040 bestaat meer dan een kwart van de bevolking uit mensen boven de 65, en de helft daarvan is boven de tachtig. Uit onderzoek van Eigen Huis blijkt dat veertig procent van de 55plussers best willen verhuizen, maar blijven zitten bij gebrek aan goede alternatieven.

Het kabinet koerst op zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar ook daar hapert het volgens Eigen Huis. Bovendien staat in gemeentelijke woonvisies van alles opgeschreven over de huur- en zorgsector, terwijl de meeste senioren een koophuis hebben. Eigen Huis onderzoekt of leden behoefte hebben aan een wooncoach, die kan helpen bij de nemen van een beslissing over verhuizen of de woning aanpassen.

Lees hier het artikel van Vereniging Eigen Huis…