Het bestuur van VGOmedia heeft er in een brief aan het pensioenfonds op aangedrongen om bij het bepalen van de indexatie de voet van de rem te halen. Dat betekent dat PNO Media de pensioenen moet indexeren in overeenstemming met de inflatie. De Koepel Gepensioneerden had er eerder op gewezen dat fondsen aarzelen, omdat ze voldoende geld in kas willen houden om veilig te kunnen oversteken naar de nieuwe pensioenregeling. Een andere reden voor de pensioenfondsen is dat de inflatie in 2023 richting nul gaat, zodat er niets te indexeren valt.

Op beide argumenten valt het nodige af te dingen. Zo bedraagt de actuele dekkingsgraad van PNO eind september van dit jaar 125,4 %. Dat is ruim voldoende om veilig te kunnen oversteken en de pensioenen te kunnen indexeren. Daarnaast is de inflatie dit jaar veel hoger dan het percentage waar sommige grote fondsen in de media hanteren. Dat komt door een aanpassing van de consumentenprijsindex (CPI) door het Centraal Bureau voor de Statistiek waarop pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zich baseren.

Bovendien laat de Pensioenfederatie, waar alle fondsen bij zijn aangesloten, weten dat pensioenfondsen die bij de toeslagverlening in 2023 niet de volledige indexatieruimte hebben gebruikt, de niet-verleende toeslag nu alsnog kunnen geven. Ook op die wijze wordt meer recht gedaan aan de forse inflatie over de afgelopen twee jaar dan nu bij veel fondsen dreigt. PNO heeft in een reactie laten weten dat het bestuur in december over indexatie beslist.

Lees hier de hele brief