In juni heeft de Raad van Ouderen, waar ook de Koepel van Gepensioneerden in deelneemt, advies uitgebracht over het plan van Minister Helder van Volksgezondheid. De raad heeft zijn ongerustheid uitgesproken over de koers die de huidige regering heeft uitgezet. Met de WOZO (Wonen, Ondersteuning, Zorg, Ouderen) maakt de regering kenbaar hoe ze de ouderenzorg betaalbaar en uitvoerbaar houden. Zie hiervoor de nieuwsbrief van Koepel Gepensioneerden van 24 juni.

Dit advies en de eerder uitgebrachte adviezen staan op raadvanouderen.nl

In deze nieuwsbrief beperkt Koepel Gepensioneerden zich tot de aandachtspunten en aanbevelingen die hierin zijn weergegeven.

De aandachtspunten van dit advies zijn:

 • Het lijkt erop dat het beleid van dit kabinet vooral ontwikkeld is op basis van de groep vitale ouderen en niet vanuit de groep ouderen die kwetsbaar zijn of dit in de komende jaren worden.
 • Op dit moment zijn er 130.000 verpleegplekken waar het er door de demografische ontwikkelingen in 2040 het dubbele zouden moeten zijn. Rutte IV maakt echter andere keuzes.
 • Ouderen met een beperkt netwerk, weinig digitale vaardigheden, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal of met een gering inkomen kunnen minder goed zelfzorg en ondersteuning organiseren.
 • Particuliere, commerciële zorgverleners haken af als de zorg zwaarder wordt en laten dit dan over aan de publiek gefinancierde zorg.
 • Huisartsen, thuiszorg en het welzijnswerk draaien overuren doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.
 • De complexiteit van ons financieringsstelsel wordt mede veroorzaakt doordat er diverse loketten zijn, zoals de Zorgverzekeringswet (ZVW) de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • In 2030 zijn er 930.000 alleenwonende 75-plussers. Zij zullen steeds vaker een beroep doen op de huisarts en op voorzieningen.
 • Een vergeten groep in het ouderenbeleid zijn de ouderen zonder “natuurlijke mantelzorger” Zij wonen alleen, hebben geen kinderen of familie in de buurt. Op hoge leeftijd hebben zij ook vaak geen sterk sociaal netwerk.
 • In 2040, op het hoogtepunt van de vergrijzing, bedraagt het aantal 65-plussers naar schatting ruim een kwart van de bevolking.
 • Als de plannen onverminderd doorgezet worden dan leven er straks 63.000 ouderen met vergevorderde dementie thuis, met alle gevolgen daarvan.
 • Van de nieuwe zorgmedewerkers is binnen 2 jaar bijna de helft alweer vertrokken. Kijk dan ook naar andere medewerkers zoals nieuwkomers die vaak gedwongen thuis zitten.

De aanbevelingen:

 • Bekijk of een Social Service Buddy voor alleenstaanden zonder familie de rol van “natuurlijke mantelzorger” kan vervullen. Dit kan op WMO of WLZ-indicatie.
 • Geef mantelzorgers meer bevoegdheden, als een naaste insuline kan spuiten kan een mantelzorger dit ook.
 • Start per direct met bewustwording in alle wijken en dorpen en betrek de actieve ouderen hierbij.
 • Zet in op uitbreiding van beschikbaar arbeidspotentieel in de zorg en versterk de informele zorg.
 • Versterk de huisartsenpraktijk met geriatrische en met sociale expertise en beperk het aantal zorgaanbieders per wijk.
 • Doe nu eens echt wat aan de tijdrovende en geldverslindende bureaucratie.
 • Maak duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, zowel op landelijk, regionaal, gemeentelijk als op wijk/dorps niveau.
 • Nu de meeste gemeentes een Woonzorgvisie hebben opgesteld, is het de hoogste tijd om per gemeente concrete plannen te maken en uit te voeren.
 • Denk na over een vorm van betaling voor vrijwilligers.